Příjezd:

• vjezd bránou č. 4

• pátek od 16 do 21 hod. • sobota od 5,30 hod.

• V noci z pátku na sobotu před akcí, v čase od 21 do 5,30 hod se brány BVV obousměrně zavírají.

Odjezd: Odjezd bude prodávajícím umožněn až po 15 hod.

Objednávka plochy: Včasným objednáním ušetříte na poplatcích. • V případě vašeho zájmu o účast na Tradiční MotorTechně Brno mužete využít objednávkový formulář (e-shop). • Na základě vaší objednávky obdržíte bližší informace e-mailem pro uhrazení poplatku.

Prodejní plocha musí být dostatečně velká, tak aby se tam umístil jak prodejní stánek tak i vozidlo. V případě parkování vozidla mimo prodejní plochu přípaltek 300 Kč vybíraný na místě!

Úhradu neposílejte v hotovosti v dopisu. • Vaše objednávka bude závazná po uhrazení poplatků, nejpozději však do 15.2. jarní a 15.9.podzimní termín. Nejpozději 14 dní před konáním MotorTechny obdržíte potvrzení objednávky s akreditacemi, průjezdní kartou a vyznačením vám přidělené plochy. Občerstevení je zajištěno ve stáncích na výstavišti. Individuální prodej potravin a nápojů je zakázán.

  Předem Na místě
Pavilon – prostor 2 x 2,5 m 200 Kč 400 Kč
Volná plocha – prostor 20 m² (4 x 5 m) 300 Kč 600 Kč
Volná plocha +10 m² (2 x 5 m) pouze k základní ploše 20m² 150 Kč 300 Kč
Akreditace pro prodejce  max. 3 ks na jednu objednávku 100 Kč 200 Kč
Vjezd pro prodejce – max. 3 ks na jednu objednávku 50 Kč 100 Kč
Občerstvení volná plocha 20 m² 1000 Kč
Občerstvení volná plocha navíc 10 m² 500 Kč